03.03.2010 vuosikokous

SAUNAKALLION ASUKASYHDISTYS

 KOKOUSMUISTIO

 Aihe:               Vuosikokous

Aika.               3.3.2010 klo. 19.00 alkaen

Paikka:           Vihtakadun koulu

Asiat:

1.Kokouksessa oli läsnä 6 henkilöä.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä ja sihteeriksi Jaana Hiltunen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Takkavuori ja Kari Nieminen

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi

4. Hyväksyttiin työjärjestys

5. Vuoden 2009 toiminta:

Toimintakertomus esiteltiin (liite 1)

Tilinpäätös hyväksyttiin

Tilintarkastajien lausunto luettiin

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden

7. Keskusteltiin yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista 2010 (liite 2) Asukasyhdistyksen hallitukseen 2010 valitaan 7 henkilöä.

8. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tapio Varjokunnas, Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Kirsi Heininen-Blomstedt, Sari Wiklund, Mirja Lajunen

9. Tilintarkastajiksi valittiin Ilari Myllyvirta ja Markku Vuorela.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Toimintakertomus – Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2009 (liite 1) 

Vuoden 2009 toiminta perustui pääosin kuukausittain pidetyille hallituksen kokouksille (10 kpl) ja jo perinteisille tapahtumille mm. siivoustalkoot, joulukalenteri (+ avajaiset) pääsiäispromenadi, rompetori, Järvenpää-päivä, Saunalenkit (9 kpl) ja koulun joulumyyjäiset/joulukalenterin avajaiset. Vuosikokous pidettiin 11.2. Vuoteen 2008 verrattuna Saunalenkkien määrä kasvoi ja niitä suosi hyvät pyöräilysäät. Rompetori pidettiin Satusaunan päiväkodin pihalla ja puitteet mahdollistivat onnistuneen toimintapäivän. 16.6 järjestettiin saunakalliolaisille Järvenpään kaupunkipolku. Myös talven säät suosivat ja kahdet lasten hiihtokilpailut onnistuttiin pitämään Mannin pellolla. Vuosille 2009-2010 asukasyhdistys sai jäsenyyden Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Vuoden 2009 kevätkaudella jatkettiin osallistumista Ristikadun jatkeen kaavaprosessiin: a. Ristikadun jatkeen katselmus pidettiin 14. tammikuuta yhdessä muiden lähialueen yhdistysten kanssa.

b. Annettiin muistutus Ristikadun jatkeen kaavaehdotukseen sekä

c. Ristikatu-asiaa käytiin esittelemässä valtuustoryhmille ym. (Vihreät, Järvenpää 2000+, Keskusta, SDP ja Kokoomus).

d. Ristikatu-asiaa käytiin esittelemässä myös Vanhempainverkostossa ja lisäksi yhteistyö tehtiin lähialueen koulujen vanhempainyhdistykset ja asukasyhdistysten kanssa. Ristikadun kaavaehdotus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 15.6 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.

Syksyn kuluessa yhdessä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin kaksi teemailtaa:

a. Mikä on meininki Järvenpään nuorilla (3.11)? Tilaisuuteen oli kutsuttuna joukko nuorten asioiden asiantuntijoita.

b. Mikä on Vihtakadun koulun tulevaisuus(12.11)? 

Yhdistyksen historiatyöryhmä ”Aikamatkalaiset” jatkoi materiaalin keruuta ja yhteisiä kokoontumisia oli muutamia. Historiatyöryhmä kerää juttuja, vanhoja kuvia, talopiirustuksia ja tähtää Saunakallion historiikin julkaisemiseen.  Toistaiseksi kaikkein vaikeinta on ollut kuvamateriaalin löytäminen.

Vuoden aikana lisättiin paikallisten yhdistysten yhteistyötä ja innostuksella otimme vastaan tiedon Satusaunan päiväkodin vanhempainkerhon perustamisesta. Teemailtojen lisäksi joulumyyjäisistä ja joulunkalenterin avajaisista 29.11 muodostui onnistunut teemapäivä, jonka onnistumisen takana olivat kaikki kolme saunakalliolaista yhdistystä.  Illan kruunasi Satusaunan päiväkodin vanhempainkerhon lyhtykulkue, joka johdatti Saunapuistoon suuren yleisön. Koulun joulumyyjäisten yhteydessä järjestettiin kysely, jossa pyydettiin palautetta asukasyhdistyksen toiminnasta. Kyselyssä saatiin 26 vastausta. 

Talkootoiminta. Kauden aikana pidettiin talkoita, joissa valmistettiin mm. joulukalenterin puiset kalenteriluukut sekä rakennettiin 11 ilmoitustaulua, jotka asukkaiden avustuksella ja kaupungin teknisen toimen luvalla sijoitettiin eri puolille Saunakalliota. Osa ilmoitustauluista sijoittui yksityisten henkilöiden tonteille, jolloin yhteistyösopimuksia tehtiin ns. kummiperiaatteella. Tontinomistajat eivät ole vastuussa ilmoitustaulusta, eikä mainoksista, mutta ilmoitustaulukummeina he ovat lupautuneet katsomaan hieman perään ja ilmoittamaan jos taulua vaurioitetaan.

Tiedottaminen. Vuoden aikana suoritettiin muutama ilmoitusten postilaatikkojako. Lisäksi tietoväylänä toimivat nettisivut ja lehti-ilmoittelu. Uudet ilmoitustaulut otettiin käyttöön heti kesän jälkeen, ja vajaan puolen vuoden kokemuksen ilmoitustauluista on tullut tärkein tapahtuminen tiedottamismuoto. Joulukuussa 2009 valmistuivat myös yhdistyksen uudet nettisivut.

Kaiken kaikkiaan viime vuoteen sijoittautui runsaasti yli kolmekymmentä tilaisuutta ja tapahtumaa, joissa asukasyhdistys oli mukana/edustettuna.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 (liite 2)

 Yhdistyksen haasteina on ollut, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan. Tältä pohjalta toimintaa jatketaan myös vuonna 2010. Monet aikaisemmat tapahtumat jatkavat ja mahdollisesti vuoden mittaan keksitään myös uusia kujeita. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan. Kokouksista ja muista tapahtumista informoidaan yhdistyksen uusilla nettisivuilla ja Saunakallion alueelle sijoitetuilla ilmoitustauluilla.

Vuoden 2010 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, Saunalenkki, Rompetori ja Joulukalenteri. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan.  Asukasyhdistys on myös jäsenenä Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmässä vielä kuluvan vuoden.

Ainakin alkuvuodesta yhdistystä työllistää tulevan uuden asuinalueen, Saunaniityn kunnallistekniikka tiejärjestelyt. Asukasyhdistys on 8.2 jättänyt yhdessä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa muistutuksen Saunaniityn tiejärjestelyistä ja esittänyt huolensa etenkin Ristikadun ja siihen liittyvien risteysten liikenneturvallisuudesta.

Historiaprojekti Aikamatka jatkuu ja pitkän tähtäimen suunnitelmana on saada aikaan teos Saunakallion historiasta ja vähän nykypäivästäkin.

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.