07.03.2012 Vuosikokous

 

 

SAUNAKALLION ASUKASYHDISTYS

VUOSIKOKOUS

 

AIKA               7.3.2012 klo 19.00

PAIKKA         Vihtakadunkoulu, ruokala

 1. Läsnäolijat

                        Kokouksessa oli läsnä 8 henkilöä.

 2. Kokouksen toimihenkilöt

                        Puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Mirja Lajunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Hiltunen ja Sari Wiklund.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.

 4. Työjärjestyksen hyväksyminen

                        Hyväksyttiin työjärjestys.

 5. Vuoden 2011 toimintakertomus (liite 1, sivun alareuna)

                        Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin. 

 6. Tilinpäätös 2011

                        Tilinpäätös esiteltiin.

                        Luettiin toiminnantarkastajien lausunto.

                        Tilinpäätös hyväksyttiin.

                        Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

 7. Toimintasuunnitelma 2012 (liite 2, sivun alareuna)

                        Suunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä vuoden toiminnan tavoitteisiin kohdaksi 4. Liikenneturvallisuus.

 8. Hallitus 2012

                        Hallitukseen valittiin Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Sari Wiklund, Kirsi Heininen, Mirja Lajunen ja Matti Seppälä. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä.

 10. Toiminnantarkastajat

                        Toiminnantarkastajiksi valittiin Ilari Myllyvirta ja Markku Vuorela.

 11. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 .

                     

 Järvenpäässä 11.3.2012

Matti Seppälä                                                                                                                        Mirja Lajunen

Kok.puh.joht.                                                                                                                           Kok.sihteeri

 

Olemme lukeneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Jaana Hiltunen

Kok.pöytäkirjantark.                                                                                                                  

Sari Wiklund

Kok.pöytäkirjantark.   

                                                                                                      

SAUNNAKALLION ASUKASYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS

 AIKA              7.3.2012 klo 18.00 (kokous ennen vuosikokousta)

PAIKKA         Vihtakadunkoulu, ruokala

LÄSNÄ           Jaana H., Kari, Matti, Sari, Kirsi, Jaana T. Mirja

1. Vuosikokoukseen valmistautuminen, dokumenttien ja esityslistan tarkastaminen

2. Kevään tapahtumat

                        Hiihtokilpailut 11.3.2012, toimitsijat

                        Toimitsijoiksi lupautuivat Jaana H., Matti, Kari ja Mirja

                         Lasten piirrokset tauluihin

                        11.3. alkaen viikoksi, esille laiton hoitaa Matti

                        17.3. alkaen viikoksi, esille laiton hoitaa Jaana H.

                        1.4. alkaen viikoksi, laiton hoitaa Kirsi

                        8.4. alkaen viikoksi, laiton hoitaa Jaana T.

                         Pääsiäispromenaadi

                        Mainonta hoidetaan lasten “taidenäyttelyiden” välillä 23.3-31.3.

 3. Muut asiat

 

SAUNNAKALLION ASUKASYHDISTYS

HALLITUKSEN JÄRJEST. KOKOUS

AIKA              7.3.2012 klo 19.40 (kokous heti vuosikokouksen jälkeen)

PAIKKA        Vihtakadunkoulu, ruokala

LÄSNÄ          Jaana H., Kari, Matti, Sari, Jaana T., Mirja, Kirsi

 1. Hallituksen toimihenkilöiden valinta

                        Varapuheenjohtaja Jaana Hiltunen

                        Sihteeri Mirja Lajunen

                        Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori

 2. Seuraava kokous

                        10.4.2012 klo 18.30 ravintola Roze

 

Toimintakertomus – Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2011 (liite 1)

Yleistä  

Asukasyhdistyksen uusi hallitus valittiin maaliskuun kokouksessa. Henkilövaihdoksia ei tullut ja hallitukseen saatiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2011: Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen varapj, Mirja Lajunen siht, Jaana Takkavuori rahastonhoitaja, Sari Wiklund ja Kirsi Heininen-Blomstedt.  Lisäksi Kari Nieminen on vastannut Netti-sivuista ja tiedottamisesta Hallitus asetti toiminnalle tavoitteet: a. naapurisopu – naapuriapu, aktiivinen asukkuus, b. kumppanuus muiden alueen yhdistysten kanssa c. liikenneturvallisuus ja d. rautatien lisäraide – asian aktiivinen seuraaminen. 

Toiminta

 Vuoden 2011 toiminta perustui pääosin hyvin koettuihin tapahtumiin ja kuukausittain pidettyihin hallituksen kokouksiin (11 kpl). Perinteisen toiminnan lisäksi kokeiltiin myös uusia tapahtumia ja uudenlaista tiedottamista, joista merkittävimpänä Välittämisen viikon lehti yhdessä Vihtakadun opettajien ja oppilaiden kanssa sekä lasten taidenäyttelyt tolppailmoitustauluissa. Toimintavuoden aikana tehostui arkinen yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa sekä Järvenpään kaupunki oli yhteistoiminnassaan aktiivinen. Muun toiminnan lisäksi pidettiin muutamat talkoot sekä Aikamatka-työryhmä jatkoi ansiokkaasti kirja-projektia. 

 Vanhanmuotoiset tapahtumat:

siivoustalkoot,

joulukalenteri ja sen avajaiset,

pääsiäispromenadi,

Rompetori,

lasten hiihtokilpailut (2x),

Järvenpää-päivä,

Euroopan Naapuripäivä,

Välittämisen viikko

Saunalenkit (18 kpl pyöräillen),

koulun joulumyyjäiset

päiväkodin kevättapahtuma

 Vanhamuotoisista tapahtumista Saunalenkit (pyöräillen) vankistivat asemansa ja pyöräilykauden aikana toteutettiin 18 Saunalenkkiä. Lenkkien yhteenlaskettu matka oli yli 500 kilometriä. Pyöräilyjoukko koostui muutamasta aktiivista, joiden lisäksi lenkeillä oli vaihtelevasti väkeä. Myös ilmat suosivat pyöräilyä. Samoin onnistuneesti toteutui joulukalenteri ja sen avaus, vaikka sää avajaisissa oli mitä inhottavin.
Välittämisen Viikon tempaus lehti ”Saunakallion sanomat” sai myös hyvän vastaanoton. Lehden teossa tärkeintä oli yhteistyö Vihtakadun koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. Muina onnistuneina tapahtumina voidaan mainita lasten hiihtokilpailut, Järvenpää-päivään osallistuminen sekä päiväkodin vanhempainkerhon kevättapahtuma.

Sitä vastoin Rompetori on koettu vanhanmallisena tapahtumana liian yksipuolisena ja kirpputorihenkeä liiaksi korostavana. Vastaisuudessa tilaisuuden nimi pitää muuttaa toisenlaiseksi ja kehittää tapahtumaa yhä enemmän lasten ja perheiden tapahtumaksi. Satusaunan päiväkodin piha on tapahtuman hyvä toimintaympäristö. Jokakeväiset siivoustalkoot sattuivat samaan ajankohtaan Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kokouksen kanssa, eikä täten talkoissa ollut liikaa väkeä. Lisäksi jokakeväinen jääkiekon MM-kisat houkuttelivat tv:n ääreen.  

Uudet tapahtumat:

tolppailmoituksissa lasten (päiväkodin ja koulun) piirroksia

tiedotuslehti syksyllä jaettiin jokaiseen postilaatikkoon

eduskuntavaalipaneeli pidettiin Järvenpää-talolla

joulupukin jutut nettisivuilla

hyvästit viimeiselle G-junalle 12.8. klo 18.05 Saunakallion seisakkeella 

Viime vuoden aikana oli lasten piirroksia kaksi kertaa esillä tolppailmoitustauluissa. Keväällä tauluissa esikoululaisten taidetta ja elokuun taidenäyttelyn teemana olivat liikenneturvallisuus ja kuinka ekaluokkalaiset sen näkivät. Elokuun taidenäyttely toteutettiin koulun alkamisen yhteydessä. Syksyn alussa jaettiin kaikkiin Saunakallion postilaatikoihin tiedotuslehti, johon oli koottu kaikki Saunakallion alueen syystapahtumat. Tiedotuslehden arvioitiin tukevan muuta ilmoittelua. Loppusyksyn aikana kuului Korvatunturilta kirjoituskoneen naputusta, kun itse Joulupukki kirjoitti tarinaa Joulupukin historiasta. Näitä Joulupukin juttuja saimme lukea nettisivuilta joulukuun jokaisena päivänä aina jouluaattoon asti. Joulupukin jutut saivat lämpimän vastaanoton. 9.3 pidettiin vaalipaneeli Järvenpää-talolla. Eduskuntavaaliehdokkaat olivat aktiivisesti mukana, mutta valitettavasti yleisöä ei ollut riittävästi.  

Laajempi yhteistyö mm. Järvenpään kaupunki ja alueellisen yhteistyön suunnittelu:

Vuosien saatossa asukasyhdistys on ollut aktiivinen suhteessa etenkin Järvenpään kaupunkiin. Viime vuonna aktiivisuuden suunta kääntyi ja vastaavasti kaupungista tuli aktiivisia yhteydenottoja. Asukasyhdistys osallistui kaupungin turvallisuuskävelyyn (15.9), tulevaisuusvaliokunnan asukasyhdistysiltaan (17.5) sekä tekninen lautakunta tuli vieraaksi Saunapuistoon (22.6).  

Samoin osallistuttiin ”Hyvä kasvaa Järvenpäässä” kokouksiin (2x) sekä yhdistyksellä oli edustus Alankotien kunnostuksen esittelyssä teknisessä virastossa. Syksyllä kokoonnuttiin yhdessä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa pohtimaan Saunakallion tulevaisuutta ja asukasyhdistyksen ja koulun vanhempainyhdistyksen yhteistyötä.

Aikamatka

 Aikamatka-työryhmä on kokoontunut tiiviisti ja kerännyt materiaalia kyläkirjaa varten. Tavoitteena on saada kyläkirja aikaan vuoden 2012 aikana. Työryhmä on hakenut avustusta kirjan toimittamiseen ja painamiseen Uudenmaan kulttuurirahastolta. 

Talkootoiminta 

Asukasyhdistys sai lahjoituksena markkinateltan, jonka teräsrunkoa on kunnostettu talkoilla. Lisäksi standitelineet kunnostettiin keväällä.

 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 (liite 2)

 Yhdistyksen haasteina on ollut, koko toiminnan aikana, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan.

 Yhteisöllisyysteemaa tukevat myös vuodelle 2012 asetetut tavoitteet:

 1. Aikamatka, kyläkirjan valmiiksi saattaminen vuoden 2012 aikana

 2. Naapurisopu – naapuriapu

 3. Kumppanuuden vaaliminen – päiväkoti ja koulu

Tavoitteista ensimmäisenä mainittu Aikamatka-kirja on vuoden tavoitteista tärkein. Työryhmä on työskennellyt jo vuosia ja kuluvan vuoden alussa on laitettu anomus Uudenmaan kulttuurirahastolle. Naapurisopu-naapuriapu teemaa jatketaan ja ylläpidetään erilaisissa tapahtumissa. Kumppanuuden vaaliminen – niin päiväkodin ja koulun kanssa, on jatkunut jo vuosia, mutta edelleenkin yhteistyöhön kannattaa panostaa ja löytää uusia yhteistyön mahdollisuuksia.

Asukasyhdistys tiedottaa kokouksista nettisivuilla, joista löytyy ensinnä kokouksen esityslista ja kokouksen jälkeen pöytäkirja. Pöytäkirjat on tallennettuna yhdistyksen nettisivuille. Alueen tapahtumista mainostetaan yhdistyksen nettisivuilla ja tolppailmoituksissa. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan.

 Vuoden 2012 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, EU:n Naapuripäivä, Saunalenkit, Välittämisen viikko ja Joulukalenteri. Rompetorin tilalle pyritään kehittämään monipuolisempi iltatapahtuma. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan.  

 Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.