10.03.2011 Vuosikokous

 

 

SAUNAKALLION ASUKASYHDISTYS

VUOSIKOKOUS

Aihe:               Vuosikokous

Aika.               10.3.2011 klo. 19.00 alkaen

Paikka:           Vihtakadun koulu

 

1.Kokouksessa oli läsnä 6 henkilöä.

2.Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä ja sihteeriksi Jaana Hiltunen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Takkavuori ja Kari Nieminen

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi

4. Hyväksyttiin työjärjestys

5. Vuoden 2010 toiminta:

Toimintakertomus esiteltiin (liite 1)

Tilinpäätös hyväksyttiin

Tilintarkastajien lausunto luettiin

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden

7. Keskusteltiin yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2011 (liite 2)

8. Asukasyhdistyksen hallitukseen 2011 valitaan 6 henkilöä.

9. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin  Jaana Takkavuori, Kirsi Heininen-Blomstedt, Sari Wiklund, Mirja Lajunen, Jaana Hiltunen

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Ilari Myllyvirta ja Markku Vuorela.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Toimintakertomus – Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2010 (liite 1)

Vuoden 2010 toiminta perustui pääosin kuukausittain pidetyille hallituksen kokouksille (11 kpl) ja jo perinteisille tapahtumille mm.:

  • – Siivoustalkoot,
  • – Joulukalenteri ja sen avajaiset,
  • – Pääsiäispromenadi,
  • – Rompetori,
  • – Lasten hiihtokilpailut (2x),
  • – Järvenpää-päivä,
  • – Euroopan Naapuripäivä,
  • – Saunalenkit (14 kpl pyöräillen + 12 kävellen),
  • – Koulun joulumyyjäiset

Lisäksi yhdistyksellä on ollut edustus kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä ja se on osallistunut Järvenpään Välittämisenviikon ohjelmaan ja suunnitteluun.

Vuosikokous pidettiin 3.3.

Vuonna 2010 toteutettiin useita tapahtumia, joista Saunalenkit, yhteensä 26 kertaa. Pyöräilykauden säät suosivat Saunalenkkejä ja onnistuneiden pyöräilylenkkien jälkeen syksyllä jatkettiin lenkkejä kävellen. Talven hyvät hiihtokelit mahdollistivat kahdet lasten hiihtokilpailut Mannin pellolla. Rompetori pidettiin toistamiseen Satusaunan päiväkodin pihalla. Tilaisuus järjestettiin myös tällä kertaa yhdessä päiväkodin vanhempainkerhon kanssa. Huono sää yritti latistaa tilaisuuden tunnelmaa. Myös Järvenpää-päivän sää oli koleahko, muttei niin huono kuin edellisenä vuonna. Keväisillä siivoustalkoilla saimme kaupunginosamme siivottua.

Pääsiäispromenadi, Euroopan Naapuripäivä ja osallistuminen Välittämisen viikolle toteutettiin mainoksilla ilmoitustauluilla ja yhdistyksen nettisivuilla. EU:n Naapuripäivää vietettiin ensimmäistä kertaa.

Saunakallion joulukalenteri ja joulunodotus ovat vuosien saatossa saavuttaneet hyvän muotonsa. Toistamiseen joulunodotus toteutettiin yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen ja päiväkodin vanhempainkerhon kanssa ja jatkossakin joulukalenteri tukeutuu koulun joulumyyjäisille, lasten joulukulkueelle ja Saunapuiston tilaisuudelle.

Yleisen vaikuttamisen osalta vuosi 2010 oli hiljainen. Ristikadun jatkon ja Saunaniityn asuinalueen kaavaprosessit olivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Samoin syksyllä 2009 toimenpiteiden ja osin kansalaisaktiivisuuden johdosta syksyllä 2010 aloitti Vihtakadun koulussa erillinen, ensimmäinen luokka. Kaupungin suunnitelmissa oli alun perin muodostaa Vihtakadulle yhdistetty eka-toka-luokka.

Vuoden 2010 yleisestä vaikuttamisesta huolehti yhdistyksen jäsenyys kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä. Liikenneturvallisuustyöryhmän kautta toimitettiin huolta mm. Siltakadun alikulusta ja kevyenliikenteen väylästä. Vuosi 2010 oli hiljainen myös asukasyhdistyksen nettifoorumissa, jossa yleinen keskustelu oli aikaisempia vuosia vähäisempää.

Yhdistyksen historiatyöryhmä ”Aikamatkalaiset” jatkoi materiaalin keruuta ja yhteisiä kokoontumisia oli viisi. Historiatyöryhmä on tehnyt haastatteluja sekä etsinyt vanhaa materiaalia (vanhoja kuvia, talopiirustuksia). Tavoitteena on Saunakallion historiikin julkaisemiseen, mahdollisesti tänä vuonna, vuonna 2011.  

Talkootoiminta ja tiedottaminen. Jokainen järjestetty tilaisuus on vaatinut valmistelu- ja talkootyötä. Vuonna 2009 tehdyt 11 ilmoitustaulua ovat helpottaneet ilmoittelua sekä muodostuneet toimivaksi infokanavaksi, myös muille paikallisille yhdistyksille. Netti- ja ilmoitustauluilmoittelun myötä on pystytty vähentämään postilaatikkojakoa. Näiden lisäksi yhdistyksen toiminnasta on ilmoitettu kaupungin nettisivuilla sekä paikallisissa lehdissä.

Lopuksi. Noin viidelläkymmenellä tilaisuudella/osallistumisella tilaisuuksiin on kasvatettu yhdistyksen aktiivista toimintaa. Valitettavasti yhdistys ei ole onnistunut houkuttelemaan toimintaansa lisää aktiivista väkeä ja toisaalta esim. Saunalenkit on toteutettu pienelläkin porukalla.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 (liite 2)

Yhdistyksen haasteina on ollut, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan. Tältä pohjalta toimintaa jatketaan myös vuonna 2011. Vuonna 2010 esille tuotua slogania ”Naapuriapu – naapurisopu” tullaan pitämään esillä mm. tiedotuksissa. Monet aikaisemmat tapahtumat jatkavat ja mahdollisesti vuoden mittaan keksitään myös uusia kujeita. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan. Kokouksista ja muista tapahtumista informoidaan yhdistyksen uusilla nettisivuilla ja Saunakallion alueelle sijoitetuilla ilmoitustauluilla.

Vuoden 2011 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, EU:n Naapuripäivä, Saunalenkin, Rompetori ja Joulukalenteri. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan.  

Saunaniityn uusi asuinalue ja Ristikadun jatke ovat saaneet lainvoiman. Yhdistys on edelleenkin kiinnostunut Ristikadun jatkeen ja muiden teiden liikenneturvallisuudesta.

Historiaprojekti Aikamatka jatkuu ja tavoitteena on saada aikaan teos Saunakallion historiasta ja vähän nykypäivästäkin.

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.