12.02.2014 Pöytäkirja

 

SAUNANAKALLIO ASUKASYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS

 

AIKA               12.2.14 klo 18.30

PAIKKA          Vihtakadunkoulu  

LÄSNÄ           Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Sari Wiklund, Tomi Ahto, Kari Nieminen,  Matti Seppälä, Mirja Lajunen

 

1. Kokouksen avaaminen ja ed.kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen sekä kokouksen esityslista

                        Ed. kokouksen pöytäkirja sekä  12.02.14 kokouksen esityslista hyväksyttiin                       .

                                               

2. Vuosikokokouksen ajankohta ja valmistelut

                        Vuosikokous päätettiin pitää 13.03.2014 klo 19.00 Vihtakadun koulun ruokalassa.

                        Käytiin läpi vuosikertomus vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

3. Aikamatka-hanke

                        Uudenmaan kulttuurirahastolle on toimitettu anomus.

                        Saatiin näkemys kirjan ulkoasusta.

                        Pohdittiin muita rahoituskeinoja kirjan kustannuksiin.

4. Talvirieha ja hiihtokilpailut 9.3.14

                        Koulun talvirieha järjestetään 9.3.14 klo 13

                        Asukasyhdistys järjestää hiihtokilpailun samana päivänä klo 12 (säävarauksella),  sekä järjestää talviriehaan lapsille geokätköt. Vastuu henkilöksi valittiin Jaana Hiltunen.

                        Kutsutaan erityisesti Saunaniityn asukkaat mukaan tapahtumiin. Matti hoitaa asiaa  asukasyhdistyksen puolelta.

5. Liikenneturvallisuus

                        Saunakalliolainen Tomi Ahto osallistui kokoukseen, tuoden esille huolensa Vihtakadun  turvallisuudesta, vaikka kadulle on rakennettu liikennehidaste, “töyssy”.

                        Vihtakadun ongelma oli esillä keväällä 13 pidetyssä liikenneturvallisuus illassakin.

                        Ongelman ratkaisuun toivotaan mukaan vanhempainyhdistystä ja myös koulun opettajakuntaa sekä liikennelapset Voikukka ja Simo.

6. Uudistuvat kotisivut

                        17.2.2014 uudet kotisivut aukeavat.

                        Facebook toimii normaalisti.

7. Ilmoitus- ja muut asiat

                        Kestomainokset ovat nyt ilmoitustauluissa, sitten vuosikokousmainos ja viikko ennen talviriehaa

                        mainos talvitapahtumista mukana myös vuosikokousasia.

8. Seuraava kokous

                        13.03.14 klo Vihtakadunkoululla vuosikokouksen jälkeen.