12.06.2012 Pöytäkirja

SAUNNAKALLION ASUKASYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA              12.6.12 klo 18.30

PAIKKA         Ravintola Roze

LÄSNÄ          Jaana H., Jaana T., Sari, Kari, Matti, Mirja

1. Ed.kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen                                                                                                                                    

    Kokouksen esityslista

                        Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

                        Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Hallituksen arkinen toiminta ja viestintä mm. sähköpostiviestit

                        Kuittaus viestin vastaanottamisesta tulee toimia

                        Käydään enemmän keskustelua sähköpostin välityksellä.

3. Lausuntopyyntö: Järvenpään rakennusjärjestyksen luonnos – lausuntopyyntöön vastaaminen

                        Kaikki eivät olleet tutustuneet luonnokseen.

                        Toimitetaan lausunto asiasta kaupungille.                     

4. Kesän tapahtumat

                        Pihasaunatapahtumaa varten on tehty lisää mainoksia lisäkylttejä varten.

                        Saunalenkit jatkuvat vielä juhannuksen jälkeen 27.6 ja tauon jälkeen jatketaan 25.7.

                        Asiasta tulee uusi mainos ennen juhannusta.

                        Liikenneturvallisuus koulun alkaessa, suojatiepäivystys 14-17.8.

                        Osallistutaan mahdollisuuksien mukaa. 

5. Aikamatka

                        Työryhmäkokous on pidetty.

                        Haetaan syksyllä kaupungin avustusta.

6. Alankotien remontti

                        Remontin edistymistä seurataan facebookissa.

                        Kävijöitä nyt 26 ja kun heitä on 30, päästään seuraamaan kävijävirtaa.

7. Muut asiat

                        Ravintolapäivä asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

                        Kesätiedote ennen juhannusta tolppiin, sisältönä saunalenkit, juhannus ja kesä.

                        Haarajoen as.yhdistykselle on esitetty toive yhteiskokouksen järjestämisestä.

                        Välittämisen viikko syksyllä.

                        Saunakalliopäivää ajatellen selvitetään, milloin seisake aloitti toimintansa.

8. Seuraava kokous

                        Tiistaina 7.8.12 klo 18.30 Ravintola Rozessa.