13.03.2014 Vuosikokous

 

 

Saunakallion asukasyhdistys

Vuosikokous pöytäkirja+liitteet

 

Aika:                13.3.2014 klo 19.00

Paikka:            Vihtakadun koulun ruokala

Läsnä:             Matti Seppälä, Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen, Kari Nieminen, Ilari Myllyvirta, Riitta Sairinen ja Hannu Auvinen.

 

1.     Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen klo 19.00.

 2.     Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Jaana Takkavuori, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilari Myllyvirta ja Kari Nieminen.

3.     Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi.

4.     Työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5.     Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Yhdistyksen rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli toimintakertomuksen (liite). 

6.     Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus.

7.     Toimintasuunnitelma, talousarvioesitys sekä jäsenmaksu

Puheenjohtaja Matti Seppälän esittelemä toimintasuunnitelma (liite) hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Jaana Takkavuoren esittelemä talousarvio hyväksyttiin. Päätettiin ettei jäsenmaksua kerätä.

8.     Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Jäsenmääräksi päätettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä ja jäseniksi Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen, Sari Wiklund, Mirja Lajunen ja Ilari Myllyvirta.

9.     Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Vuorela ja varatoiminnantarkastajaksi Birgit Vuorela.

10.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

 

Matti Seppälä                          Jaana Takkavuori

 puheenjohtaja                          sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 9.4.2014.

                       

Kari Nieminen                         Ilari Myllyvirta

pöytäkirjantarkastaja               pöytäkirjantarkastaja

 

Saunakallion asukasyhdistys

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika                 13.3.2014 klo 19.36

Paikka             Vihtakadun koulun ruokala

Läsnä              Matti Seppälä, Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen, Kari Nieminen, Ilari Myllyvirta

 

Kokouksen avaaminen

                        Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen. 

Hallituksen jäsenet

                        Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Hiltunen, sihteeriksi Mirja Lajunen ja rahastonhoitajaksi Jaana Takkavuori.

Seuraava kokous

                        9.4.2014 klo 18.30 Vihtakadun koulun ruokalassa.

 

                        Matti Seppälä                          Jaana Takkavuori

                        puheenjohtaja                          sihteeri

 

LIITTEET

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Yhdistyksen haasteina on ollut, koko toiminnan aikana, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan.

Yhteisöllisyysteemaa tukevat myös vuodelle 2014 asetetut tavoitteet:

1. Aikamatka, kyläkirjan valmiiksi saattaminen vuoden 2014 aikana

2. Naapurisopu – naapuriapu

3. Kumppanuuden vaaliminen – päiväkoti ja koulu – muut yhdistykset

4. Liikenneturvallisuus/Voikukka ja Simo

5. Enemmän väkeä yhdistystoimintaan 

Tavoitteista ensimmäisenä mainittu Aikamatka-kirja on vuoden tavoitteista tärkein. Hankkeelle haetaan Uudenmaan kulttuurirahaston avustusta. Samoin muuta rahoitusta selvitetään. Naapurisopu-naapuriapu teemaa jatketaan ja ylläpidetään erilaisissa tapahtumissa. Kumppanuuden vaaliminen – niin päiväkodin ja koulun kanssa, on jatkunut jo vuosia, mutta edelleenkin yhteistyöhön kannattaa panostaa ja löytää uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Vaikka asukasyhdistys on toiminnassaan ollut varsin aktiivinen, on toiminta pyörinyt kovin pienellä aktiivijoukolla. Aktiivisen toiminnan tukemiseksi ja uusien ideoiden tuottajiksi toivotaan lisää väkeä, niin hallitukseen kuin muuhun toimintaan. 

Asukasyhdistys tiedottaa kokouksista nettisivuilla, joista löytyy ensinnä kokouksen esityslista ja kokouksen jälkeen pöytäkirja. Pöytäkirjat on tallennettuna yhdistyksen nettisivuille. Alueen tapahtumista mainostetaan yhdistyksen nettisivuilla, facebookissa ja tolppailmoituksissa. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan. Saunaniityn asuinalueen valmistuttua pyritään ottamaan uudet asukkaat mukaan toimintaan.

Vuoden 2014 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, Pihasauna-tapahtuma ehkä uudemmassa muodossa, Saunalenkit, Saunakallio-päivä, Välittämisen viikko ja Joulukalenteri. Vanhan rompetorin tilalle pyritään kehittämään monipuolisempi iltatapahtuma. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan.  

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Huolimatta monista tapahtumista, toimitaan pienellä budjetilla ja taloudellisin voimavaroin. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.

 

 

Toimintakertomus –

Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2013

Yleistä

Asukasyhdistyksen uusi hallitus valittiin maaliskuun kokouksessa. Hallitukseen saatiin viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2013: Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen varapj, Mirja Lajunen siht, Jaana Takkavuori rahastonhoitaja ja Sari Wiklund.  Lisäksi Kari Nieminen on vastannut Netti-sivuista ja tiedottamisesta. Hallitus asetti toiminnalle tavoitteet:

1.     Aktiivisia toimijoita mukaan yhdistyksen toimintaa, 2. AIKAMATKA 3. Naapuriapu-naapurisopu 4. Kumppanuuksien vaaliminen, päiväkoti ja koulu sekä Järvenpään kaupunki

2.     Toiminta

Vuoden 2013 toiminta perustui pääosin hyvin koettuihin tapahtumiin ja kuukausittain pidettyihin hallituksen kokouksiin. Rompetorin osalta vietettiin toista välivuotta. Uusina toimintoina toteutettiin yhteistyötä Simot ja Siskot – yhteisön kanssa sekä pidettiin ensimmäistä Saunakallio-päivää/Aseman 65- vuotisjuhlia. Netti-sivujen ja tolppailmoitusten lisäksi Facebook-sivut ovat saaneet kiitettävää palautetta. Nettisivujen keskustelufoorumi lakkautettiin operaattorin toimesta. Liikenneturvallisuusasiat olivat tapetilla niin Ristikadun kuin Loutinkadun pysäköintialueen osalta. Liikenneturvallisuusteemassa uutena asiana oli liikennelasten – Voikukan ja Simon lanseraminen. Lopulta viime keväänä kaupunki laajensi Loutinkadun pysäköintikieltoaluetta Murtokadusta pohjoiseen. Ristikadun avaaminen on tuonut huolta, etenkin koululaisten vanhemmille. Aikamatka-kyläkirjan työstöä on jatkettu vuoden mittaan ja tavoitteena on julkaista kirja kuluvana vuonna. Tolppailmoituksissa ilmoitettiin paikallisista tapahtumista sekä esillä oli niin päiväkodin kuin koulun lasten piirroksia. Lisäksi viime vuonna tiivistettiin yhteistyötä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.

2013 tapahtumat/toiminnot:

–       siivoustalkoot,

–       joulukalenteri ja sen avajaiset, joulupukin jutut netissä

–       pääsiäispromenadi,

–       lasten hiihtokilpailut (3x),

–       Järvenpää-päivä,

–       Saunakallio-päivä

–       Välittämisen viikko

–       Saunalenkit (17 kpl pyöräillen),

–       koulun joulumyyjäiset

–       päiväkodin kevättapahtuma

–       WWF:n Earth Hour 2013 –ilmastotempaus

–       Pihasaunatapahtuma

–       Mll:n suojatiepäivystys/ Voikukka ja Simo

–       Nettisivut ja tolppailmoitukset

–       Facebook

–       päiväkodin kevättempaus

–       lasten piirrokset tolppailmoituksissa

–       Siskot ja Simot – kansalaisyhdistys

Saldo vuodesta 2013

Vuosi 2013 toiminta oli paljolti viime vuosien kaltaista. 5-henkinen hallitus toteutti tapahtumia, joihin oli resurssia. Vuodet ovat opettaneet yhdistystoiminnalle rajalliset resurssit, jolloin on toteutettu kohtuullisen vähätyöllistäviä tapahtumia. Tapahtumat ovat saaneet mukaansa kohtuullisesti väkeä ja palaute on ollut positiivista. Saunalenkit toteutettiin lähes vuoden 2012 malliin, kaikkiaan 17 kertaa. Saunalenkeille on saatu uutta väkeä, myös Saunakallion ulkopuolelta. Viime vuoden toiminnasta ehkä tärkeimpiä on koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tehty yhteistyö, Facebook-tiedottaminen sekä ensimmäisen Saunakalliopäivän järjestäminen. Vuonna 2013 tarkasteltiin myös tapahtumien päivittämistä mm. joulukalenteri kaipaa uudistusta.