13.03.2015 Pöytäkirja

 

Saunakallion Asukasyhdistys

Hallituksen kokous

Aika: 10.3.2015 klo. 18.30 – 19.30 Vihtakadun koululla

Läsnä: Matti, Kari, Jaana H, Jaana T, Ilari ja Sari

Käsitellyt asiat:

1. Puheenjohtaja Matti avasi kokouksen. Kokouksen sihteeriksi ilmoittautui Sari

2. Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Tulevaan vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat käsiteltiin ja hyväksyttiin:

kävimme lävitse vuosikertomukseen liittyvät asiat
rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen yhteenvedon
tulevan vuoden toiminnan suuntaviivoja väläyteltiin
4. Vihtakadun koulun tulevaisuuden haasteita

koulun suhteen on monia avoimia kysymyksiä mm. yksityisen päivähoidon tilakysymykset ja luokkasarjat 1-4lk tai 1-5lk – millaisia ratkaisumahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on?
lautakunta käsittelee asiaa lähitulevaisuudessa
koulun vanhempainkerho vie prosessia eteenpäin

5. Kevään tapahtumat ja mainostaminen

järjestetty kevättempaus Vihtiksellä – geokätkeily oli toimiva ohjelmanumero. Tilaisuuden markkinoinnissa ja tiedottamisessa oli haasteita
tulevia tapahtumia: vuosikokous 31.3 klo. 19.00 Vihtiksellä, Järvenpää-päivä 9.5, Saunalenkit käynnistetään kesän korvalla, Pääsiäispromenaadi, siivoustalkoot
Mirja tekee mainospohjia valmiiksi tolppailmoituksia varten ja pidentää  maali-kankaan nauhat

6. SKV-yhteistyö

yhteistyökartoitus liittyen asuinalueesta saatavaan tietoon esim. asunnon ostamisen taustatiedoksi. Toiveena on saada paikallista ”sanaa” ja ”sanomaa” alueestamme. Matti on yhdyshenkilö.

7. Muut asiat:

Rakentamiseen liittyvät kysymykset: J:pään kaupungin tonttien rakentamisoikeuteen liittyvät muutokset ja menettelytavat. Voisiko tämä olla yhteisen asukasillan teemakeskustelu, johon kutsutaan asiantuntijat vastaamaan? Toteutus voisi olla yhteistyössä muiden asukasyhdistysten kanssa. Selvitellään asiaa.
Mikä, mikä – teatterin Työllisiä – teatteriesitys maaliskuun aikana

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen