14.03.2016 Vuosikokous

Saunakallion Asukasyhdistys

VUOSIKOKOUS 14.03.2016 klo. 19.00 Vihtakadun koululla

 

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Jaana Takkavuori ja Jaana Hiltunen.

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 1. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli vuosikertomuksen.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus.

 1. Toimintasuunnitelma, talousarvioesitys sekä jäsenmaksu

Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin. Päätettiin ettei jäsenmaksua kerätä.

 1. Hallitukseen valittavien jäsenten määrä

Jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallitukseen valittiin Matti Seppälä (puheenjohtaja), Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori ,Lasse Lammi, Ilari Myllyvirta ja Sari Wiklund

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Vuorela ja varatoiminnantarkastajaksi Birgit Vuorela

 1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15

——————————————————————————————————————————————

Saunakallion asukasyhdistys

Hallituksen järjestäytymiskokous

Kokous 14.03.2016 klo. 19.30 Vihtakadun koululla

Läsnä: Matti, Sari, Jaana T, Jaana H, Kirsi H

 

 1. Matti Seppälä avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä ja sihteeriksi Sari Wiklund
 2. Hallituksen järjestäytyminen:

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund ja rahastonhoitajaksi Jaana Takkavuori

 1. Käsitellyt asiat:

– Käytiin alustavaa keskustelua asukasyhdistyksen muuttamisesta ry:ksi ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (mm. yleiskokouksen koolle kutsumisesta, sääntömuutoksista, jäsenmaksun mahdollisuudesta ja hakemuksen täyttämisestä yhdistysrekisteriin). Asiaan palataan kevään aikana.

– Aikamatka- työryhmän- kirjaprojekti loppusuoralla. Kartoitettiin mahdollista kirjan julkaisuun liittyviä toimenpiteitä mm. tiedotus ja markkinointi, tilavaraus Vihtakadun koululle la 23.4 (jos aikataulutus onnistuu), ennakkomarkkinointi- ja myynti, Järvenpää-päivässä kirjan myyntiä.

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00

——————————————————————————————————————————————

LIITTEET

Toimintakertomus – Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2015

Yleistä

Asukasyhdistyksen uusi hallitus valittiin maaliskuun kokouksessa. Hallitukseen saatiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2015: Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen varapj, Sari Wiklund, Jaana Takkavuori rahastonhoitaja, Ilari Myllyvirta ja. Lasse Lammi.  Lisäksi Kari Nieminen on vastannut Netti-sivuista ja tiedottamisesta. Hallitus asetti toiminnalle tavoitteet:

1. AIKAMATKA,

2. Aktiivisia toimijoita mukaan yhdistyksen toimintaa,
3. Naapuriapu-naapurisopu
4. Kumppanuuksien vaaliminen, päiväkoti ja koulu sekä Järvenpään kaupunki

Toiminta

Vuoden 2015 toiminta perustui pääosin hyvin koettuihin tapahtumiin ja kuukausittain pidettyihin hallituksen kokouksiin. Netti-sivujen ja tolppailmoitusten lisäksi Facebook-sivut ovat saaneet kiitettävää palautetta. Aikamatka-kyläkirjan työryhmä on tehnyt vuoden aikana hartiavoimin töitä kyläkirjan eteen. Työkokouksia on ollut useita ja useita ns. kehitysversioita on ollut luettavana. Syksyn aikana on myös alettu keräämään sponsoreita kirjaprojektiin. Yhdessä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin kuulemis- ja keskustelutilaisuus Vihtakadun koulun tulevaisuudesta 24.4. Liikenneturvallisuusasiat olivat esille etenkin Ristikadun läpiajoliikenteen osalta. Ristikadun ja Vehkatien risteystä on parannettu, mutta edelleen risteyksen näkyväisyys on huono ja osa autoilijoista ajaa turhaa kovaa. Liikennelapsia – Voikukkaa ja Simoa hyödynnettiin monissa tapahtumissa ja liikennelapset. 24.11 järjestettiin seurakuntaopistolla asukasyhdistysten ym. yhteiskokous, johon asukasyhdistystoimijoiden osallistui edustus Siskoista ja Simoista sekä Vanhempainverkostosta. Kesäkaudella järjestettiin perinteisiä Saunalenkkejä, mutta valitettavasti kesän säät eivät suosineen pyöräilyjä. Tolppailmoituksissa ilmoitettiin paikallisista tapahtumista sekä esillä oli niin päiväkodin kuin koulun lasten piirroksia. Lisäksi tiivistä yhteistyötä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on jatkettu mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Tapahtumat/toiminnot:

– kansallinen siivouspäivä,

-joulukalenteri ja sen avajaiset, joulupukin jutut netissä

– pääsiäispromenadi,

– lasten hiihtokilpailut,

– Vihtakadun koulun kevätrieha

-Keskustelu-ja tiedotustilaisuus Vihtakadun koulun tulevaisuudesta yhdessä Vanhempainyhdistyksen kanssa

– Järvenpää-päivä,

– Saunakallio-päivä

– Saunalenkit (pyöräillen),

– Harjulan koulun pihapäivä

– Asukasyhdistysten ym. yhteistapaaminen

– Koulun joulumyyjäiset

– WWF:n Earth Hour 2015 –ilmastotempaus

– Mll:n suojatiepäivystys/Voikukka ja Simo

– Nettisivut ja tolppailmoitukset

– Facebook

– lasten piirrokset tolppailmoituksissa

 Saldo vuodesta 2015

Vuoden 2015 toiminta oli paljolti viime vuosien kaltaista. 6-henkinen hallitus toteutti tapahtumia, joihin oli resurssia. Vuodet ovat opettaneet yhdistystoiminnalle rajalliset resurssit, jolloin on toteutettu kohtuullisen vähätyöllistäviä tapahtumia. Tapahtumat ovat saaneet mukaansa kohtuullisesti väkeä ja palaute on ollut positiivista. Perinteiset tapahtumat, kuten pääsiäispromenadi, Järvenpää-päivä, Saunakallio-päivä, joulukalenteri ja muut joulun tapahtumat ovat innostaneet väkeä. Saunalenkkejä poljettiin viime vuosia pienempi määrä, säiden osaltaan rajoittaessa pyöräilyä. Verrattuna viime vuosiin, jäi liikenneteema vähäisempään osaan. Sitä vastoin Saunakallion kyläkirja työllisti Historiatyöryhmää. Vuodesta 2015 nousee esille yhteistyö Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen sekä Harjulan koulun vanhempainyhdistysten kanssa.

——————————————————————————————————————————————

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Yhdistyksen haasteina on ollut, koko toiminnan aikana, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan.

Yhteisöllisyysteemaa tukevat myös vuodelle 2016 asetetut tavoitteet:

1. Aikamatka, kyläkirja

2. Naapurisopu – naapuriapu

3. Kumppanuuden vaaliminen – päiväkoti ja koulu – muut yhdistykset

4. Liikenneturvallisuus/Voikukka ja Simo

5. Enemmän väkeä yhdistystoimintaan

Tavoitteista ensimmäisenä mainittu Aikamatka-kirja on vuoden tavoitteista tärkein. Kirja tullee painosta kevään aikana ja kirjaa myynti alkaa.  Kumppanuuden vaaliminen – niin päiväkodin ja koulun kanssa, on jatkunut jo vuosia, mutta edelleenkin yhteistyöhön panostetaan. Vihtakadun koulun osalta on tulossa muutoksia, koska Vihtakadun koulu liitetään Harjulan kouluun ja Vihtakadun koulun alakertaan tulee yksityinen päiväkoti. Vaikka asukasyhdistys on toiminnassaan ollut varsin aktiivinen, on toiminta pyörinyt kovin pienellä aktiivijoukolla. Aktiivisen toiminnan tukemiseksi ja uusien ideoiden tuottajiksi toivotaan lisää väkeä, niin hallitukseen kuin muuhun toimintaan.

Asukasyhdistys tiedottaa kokouksista nettisivuilla, joista löytyy ensinnä kokouksen esityslista ja kokouksen jälkeen pöytäkirja. Pöytäkirjat on tallennettuna yhdistyksen nettisivuille. Alueen tapahtumista mainostetaan yhdistyksen nettisivuilla, facebookissa ja tolppailmoituksissa. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan. Saunaniityn asuinalueen valmistuttua pyritään ottamaan uudet asukkaat mukaan toimintaan.

Vuoden 2016 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, Pihasauna-tapahtuma ehkä uudemmassa muodossa, Saunalenkit, Saunakallio-päivä, Välittämisen viikko ja Joulukalenteri. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Huolimatta monista tapahtumista, toimitaan pienellä budjetilla ja taloudellisin voimavaroin. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.