16.02.2016 Pöytäkirja

Saunakallion asukasyhdistys

Kokous              16.2.2016 klo 18.30 Vihtakadun koululla

Osallistujat:     Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Sari Wiklund siht,

Kirsi Heininen

Käsitellyt asiat:

1. Puheenjohtaja Matti avasi kokouksen

2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari

3. Kokouksen esityslista ja edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin

4. Keskusteltiin Aikamatkan etenemisen aikataulusta. Pyritään saamaan julkaisu myyntiin Järvenpää päivään 14.5.

5. Kirsi Heininen esitteli valmistelemaansa Saunakallion viheralueet ja polut – kartoitusta sekä keskustelimme keinoista säilyttää alueen vehreyttä.

–  Valmistelemme tämän tiimoilta viheralue-esityksen kaupungille. Kirsi työstää materiaalia.

–  Kirsi on keskustellut asiasta viherhoitopäällikkö Aija Schukovin kanssa ja esitellyt samalla tekemäänsä kartoitusta ja pohjustamassa toiveitamme asiasta.

–  Taustamateriaalina: Nämä alla olevat linkit ei toimi vaikka ovat esillä.

Tässä linkki: http://www.jarvenpaa.fi/–Viheralueohjelma–/sivu.tmpl?sivu_id=6099 (kaksi osaa, jälkimmäisessä puistoittain)

[http://www.jarvenpaa.fi/img/logo_iso.jpg]http://www.jarvenpaa.fi/–Viheralueohjelma–/sivu.tmpl?sivu_id=6099

Ihanan Vihreetä-viheralueohjelma – Järvenpään kaupunki<http://www.jarvenpaa.fi/–Viheralueohjelma–/sivu.tmpl?sivu_id=6099>

www.jarvenpaa.fi

Järvenpäähän on laadittu kaupungin viheralueiden kehittämistä koskeva pitkän aikavälin toimintasuunnitelma Ihanan Vihreetä-viheralueohjelma 2009 – 2017.

–  Nimettömien puisto- ja viheralueiden sekä reittien uusia nimiehdotuksia:

Valtavuoren reitti, Rotstenin puisto, Mertjärvenpuisto, Rauhan puisto, Metsäpuisto, Kalkkunapuisto, Irjan puisto

–  Asukasyhdistys ottaa vastuun taimi-istutuksien organisoinnista yhteistyössä Jpään kaupungin kanssa. Kerätään kaksi 10 hengen porukkaa talkoisiin keväällä (mahdollisesti toukokuussa)

 –  Herätellään henkiin ns. ”vanhoja reittejä” / viherpolkuja esim. Kolmihaarapuisto aina Hakakujalle asti.

–  Kirsi on yhteydessä myös Kipinäpuiston osalta – liittyy lisäraiteen rakentamiseen ja niihin järjestelyihin.

–  Kirsillä asukasyhdistyksen valtakirja hoitaa asiaa eteenpäin.

–  Liitteenä Kirsin tekemä selvitys

6. Saunakallion alueella tapahtuva asemakaavan uudistaminen / keskustelu

Linkki: http://www.jarvenpaa.fi/–Tiivistettävät_omakotialueet–/sivu.tmpl?sivu_id=8267;d=8267

Tätä täytynee piakkoin kommentoida, asemakaavan muutostyö käynnistyy tänä vuonna. Muutos tehdään vain niillä alueilla joiden omistajat sitä haluavat.

Käytännössä tarkoittaa:

Lähinnä tiivistetään talojen laajentamisen ja talousrakennusten kautta, mutta myös uusien rakennuspaikkojen lohkomista esitetään.

Joitain viheralueiksi merkittyjä saatetaan esittää rakennuspaikoiksi. Näihin voisi miettiä kantaa: onko meillä ehdottaa jokin jota voitaisiin ottaa tontiksi? Ja mitä ei missään tapauksessa voi rakentaa? (Nyt Vihtakadun varrella on isoja osia Saunakallionpuiston metsästä kaavoitettu rakentamiseen. – mutta sille ei ehkä voi mitään, että ne jonain päivänä rakentuvat.)

Tehokkuus on ilmeisesti nousemassa 0,2:sta 0,3:een tai ainakin näin on Mikonkorvessa ja Satukalliossa, joista omakotialueiden tiivistyshanke on alkanut.

7. Seuraava kokous on 14.3. klo 18.30 Vihtiksellä

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen.