21.03.2018 Vuosikokous

 

Saunakallion Asukasyhdistys ry.

Vuosikokous 21.3.2018 Vihtakadun koululla klo. 18.30

 

Käsitellyt asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

Matti Seppälä avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Jaana Hiltunen ja Jaana Takkavuori

 

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi.

 

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli vuosikertomuksen.

 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus.

 

 1. Toimintasuunnitelma, talousarvioesitys sekä kannatusmaksun määrittely

Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin. Kannustusmaksuksi määriteltiin 10€ / talous.

 

 1. Hallitukseen valittavien jäsenten määrä

Hallituksen jäsenmääräksi yhdistyksen sääntöjen mukaan on kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä sekä jäseneksi Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Lasse Lammi, Ilari Myllyvirta, Juha Leino.

 

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Okkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Mirja Lajunen

 

 1. Muut asiat

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.15

 

Saunakallion Asukasyhdistys

Hallituksen järjestäytymiskokous 21.3. klo. 19.30 Vihtakadun koululla

Osallistujat: Matti (pj), Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen (sihteeri), Sari Wiklund, Juha Leino

 

Käsitellyt asiat:

 

 1. Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen
 2. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Leino, sihteeriksi Jaana Hiltunen ja rahastonhoitajaksi Jaana Takkavuori
 3. Keskusteltiin puistoihin / Kiira-myrskyyn liittyvistä asioista:

– Metsäkatselmus järjestettiin lokakuussa 2017

– Kipinä-keskusteluilta pidettiin 14.2.18 Vihtakadun koululla

– Saunakallionpuiston katselmus yhdessä Järvenpään kaupungin metsäteknikon kanssa helmikuussa. Sovittiin seuraavat asiat: kaupunki huolehtii risujen ja myrskyroskien korjaamisesta ja poiskuljetuksesta sekä kaatuneiden puiden kantojen lyhentämisestä.

– Lumen sulamisen jälkeen myrskyn roskat kerätään pois traktorilla

 1. Seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä 16.4 organisoidaan ns. kokoava kokous, joka aloitetaan klo. 18.00 katselmuksella Saunakallion puistoon. Varsinainen kokous aloitetaan katselmuksen jälkeen noin klo. 18.30. Kokouksessa sovitaan mm. taimien istutusten aikataulusta ja muista käytännön järjestelyistä. Sovitaan myös Satakielen puistoon tehtävästä katselmuksesta ja aikataulusta.
 2. Varataan tiistai 22.5 klo. 18-20 puiden istutustalkooillaksi. Kootaan noin 10 hengen talkooporukka. Toinen istutustalkooillan ajankohta sovitaan huhtikuun kokouksessa.
 3. Kauden viimeiset hiihtokilpailut järjestetään sunnuntaina 25.3 klo. 12.00 Mannin pellolla
 4. Seuraava kokous ti 16.4 klo. 18.00 Vihtakadun koululla
 5. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00

 

LIITTEET

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yhdistyksen haasteina on ollut, koko toiminnan aikana, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan. Vuoden 2017-18 tavoitteiksi asetettiin:

Yhteisöllisyys ja naapuruus Yleiskaava, lisäraide Liikenneturvallisuus Aikamatka, historiakävelyt

Viime vuonna toteutettiin ensimmäistä kertaa kannatusmaksu ja sen kerääminen. Kannatusmaksu kerätään myös kuluvana vuonna. Kuluvana vuonna tullaan hankkimaan uusi teltta ja uusitaan tolppailmoitustelineet..

Vaikka asukasyhdistys on toiminnassaan ollut varsin aktiivinen, on toiminta pyörinyt kovin pienellä aktiivijoukolla. Aktiivisen toiminnan tukemiseksi ja uusien ideoiden tuottajiksi toivotaan lisää väkeä, niin hallitukseen kuin muuhun toimintaan. Asukasyhdistys tiedottaa kokouksista nettisivuilla, joista löytyy ensinnä kokouksen esityslista ja kokouksen jälkeen pöytäkirja. Pöytäkirjat on tallennettuna yhdistyksen nettisivuille. Alueen tapahtumista mainostetaan yhdistyksen nettisivuilla, facebookissa ja tolppailmoituksissa. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan.

Vuoden 2018 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, Pihasauna-tapahtuma ehkä uudemmassa muodossa, Saunalenkit, Saunakallio-päivä, Välittämisen viikko ja Joulukalenteri. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan. Kyläkirjan myötä virinnyt kiinnostus historia-asioihin poikii toivottavasti mm. historia-kävelyitä.

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Huolimatta monista tapahtumista, toimitaan pienehköllä budjetilla ja taloudellisin voimavaroin. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.

 

LIITE:

 

Toimintakertomus –

Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2017

 

 Yleistä

Asukasyhdistyksen uusi hallitus valittiin maaliskuun kokouksessa. Hallitukseen saatiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2017: Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen varapj, Sari Wiklund, Jaana Takkavuori rahastonhoitaja, Ilari Myllyvirta, Juha Leino ja Lasse Lammi. Lisäksi Kari Nieminen on vastannut Netti-sivuista ja tiedottamisesta. Hallitus asetti toiminnalle tavoitteet:

 

Toiminta

Vuoden 2017 toiminta perustui pääosin hyvin koettuihin tapahtumiin ja kuukausittain pidettyihin hallituksen kokouksiin. Netti-sivujen ja tolppailmoitusten lisäksi Facebook-sivut saivat kiitettävää palautetta. Viime vuonna päivitettiin nettisivut ja sivuille saatiin uusi domain www.Saunakallio.fi. Samoin ensimmäistä kertaa kerättiin kannatusmaksua. Vaikka Saunakallion kyläkirja saatiin painosta jo vuonna 2016, oli kirjamyyntiä vielä 2017 puolella. Vuoden 2016 perintönä oli Kipinäpuiston säilyminen puistona ratalaajennuksista huolimatta. Viime Syksyn Kiira-myrsky aiheutti Kipinä-puistoon ja alueen muihin puistoihin uudistamistarpeita, kun puuta kaatui myrskyn myötä. Kun kaupunki kaatoi loputkin Kipinäpuiston puut, nousi paikallinen kansanliike ja neuvotteluita Rahahallintokeskuksen kanssa käytiin, asukasyhdistyksen edustuksen ollessa mukana. Kiira-myrsky tuhosi myös koulun vieressä olevaa Saunakallionpuistoa niin, että noin hehtaari puistometsää pitää uudistaa. Saunakallionpuiston osalta järjestettiin katselmus.

 

2017 tapahtumat/toiminnot:

 

 • joulukalenteri ja sen avajaiset, joulupukin jutut netissä
 • pääsiäispromenadi,
 • lasten hiihtokilpailut 2x
 • Puistokatselmus – Kiiramyrsky
 • Järvenpää-päivä,
 • historiakävely 15.5 ”Ratavartijanreitti”
 • Saunakallio-päivä
 • Saunalenkit (pyöräillen),
 • koulun joulumyyjäiset
 • Suomi 100v juhlaroihut
 • Mll:n suojatiepäivystys/Voikukka ja Simo
 • Nettisivut ja tolppailmoitukset
 • Facebook    
 • Vuoden 2017 toiminta oli paljolti viime vuosien kaltaista. 7-henkinen hallitus toteutti tapahtumia, joihin oli resurssia. Vuodet ovat opettaneet yhdistystoiminnalle rajalliset resurssit, jolloin on toteutettu kohtuullisen vähätyöllistäviä tapahtumia. Tapahtumat ovat saaneet mukaansa kohtuullisesti väkeä ja palaute on ollut positiivista. Perinteiset tapahtumat, kuten pääsiäispromenadi, Järvenpää-päivä, Saunakallio-päivä, joulukalenteri ja muut joulun tapahtumat ovat innostaneet väkeä. Saunalenkkejä poljettiin viime vuonna 18 kertaa.
 • Saldo vuodesta 2017