26.02.2013 Pöytäkirja

 

SAUNANAKALLION ASUKASYHDISTYS

 HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousmuistio 28.2.2013 klo. 18.30 – 20.00, Roze

Läsnä: Matti Seppälä (pj), Sari Wiklund (siht.), Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen, Mirja Lajunen

 

Käsitellyt asiat:

1.     Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

2.     Hyväksyttiin esityslista

3.     Aikamatkan terveiset

           työryhmän kokous siirtyi 20.3 klo. 19.00 Järvenpää-talolle

           ratkaistava mm. avustusten hakeminen (Uudenmaan Kulttuurirahasto 8.2 ja Järvenpään kulttuurilautakunnan kohdeavustuksen haku 30.3). Selvitetään myös yhteistyö Järvenpää-seuran kanssa

           haastattelujen, valokuvien ja muun aineiston työstämistä

           puuttuu mm. Metsätien tarina, Mannien tarina ja vähän muutakin

           Jari K:n haastattelu siirtyi

4.     Kävimme lävitse tapahtumaehdotuksia asukasyhdistyksen toimintasuunnitelmaan sekä laadimme alustavaa aikataulusta.

5.     Liikenneturvallisuus

a.     Loutinkadun pysäköinti – on edelleen kaupungin käsittelyssä.

b.     Järjestetään Liikenneturvallisuus-ilta Vihtakadun koululla yhdessä vanhempainkerhon kanssa. Iltaan kutsutaan kaupungin edustaja esittelemään Ristikadun suunnitelmaa, Vihtakadun koulun oppilaat tuovat oman näkemyksensä sekä poliisi pyydetään myös mukaan. Matti hoitaa tilavarauksen. Tilaisuus järjestetään huhtikuussa

6.     Facebook-päivitykset

           Jaana toimittaa Karille tekstin / kuvamateriaalia (Ristikadun liikenne, hiihtokilpailut, hieno latu Mannin pellolla, vuosikokous, lasten piirustukset jne.). Pyritään uuteen jutun aiheeseen noin 1-2 viikon välein.

           tykkäämisiä on ollut yllättävän paljon

7.     Vuosikokoukseen liittyvät asiat

a.     Vuosikokous järjestetään tiistaina 26.3 klo. 19.00 Vihtakadun koululla

b.     keskusteltiin Matin kirjoittamasta toimintakertomuksesta

c.     laadittiin yhdistykselle toimintasuunnitelmaa ja alustavaa ajoitusta sekä vuoden 2013 tavoitteet

d.     hyväksyttiin ja allekirjoitettiin rahastonhoitaja Jaana Takkavuoren esittelemä tilinpäätös vuodelta 2012. Päätettiin antaa tilinpäätös toiminnantarkastajien tarkastettavaksi ja vietäväksi yhdistyksen vuosikokoukseen hyväksyttäväksi.

e.     Yhdistyksen säännöt ovat osin vanhentuneet. Päätettiin ehdottaa vuosikokouksen käsiteltäväksi seuraavia korjauksia sääntöihin;

3§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Muutetaan muotoon: Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä, jotka valitsee vuosikokous. Jäsenten keskuudesta vuosikokous nimeää puheenjohtajan.  – muutetaan muotoon: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 2-6 varsinaista jäsentä, jotka valitsee vuosikokous.

 7§ Vuosikokoukseen kutsumisesta, poistetaan kohta: sopivaan paikkaan Saunakallion alueella esimerkiksi Saunakallion kioskin tuntumaan tahi.

 9§:n 9 kohta muutetaan muotoon: yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

8.     Kouluyhteistyö

           Liikenneturvallisuus- illan järjestäminen yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa

           koululaisten piirustuksen tolppiin viikolla 13.

9.     Muut asiat

           ilmoitustolppia siirretään kevään koittaessa helpompiin kohtiin ja huomioidaan mm. Saunaniityn alue.

           haetaan kohdeavustusta ns. kulttuuriteltan korjaamiseen (uusi kangas) 30.3 mennessä

           Asukasyhdistys kutsuttu Simot ja Siskot Järvenpäässä – tapaamiseen 16.3. Etsitään uudenlaista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä järjestökentällä yhteistyössä yhdistysverkoston kanssa