28.03.2017 Vuosikokous

Saunakallion Asukasyhdistys ry.

Vuosikokous 28.3.2017 Vihtakadun koululla klo. 19.00

 

Käsitellyt asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

    2, Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Jaana Takkavuori ja Jaana Hiltunen

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 1. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli vuosikertomuksen.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus.

 1. Toimintasuunnitelma, talousarvioesitys sekä jäsenmaksu

Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin. Jäsenmaksusta päätettiin, että se on ns. kannustusmaksu, 10€ / talous. Tiedotetaan postilaatikkojakelulla.

 1. Hallitukseen valittavien jäsenten määrä

Hallituksen jäsenmääräksi yhdistyksen sääntöjen mukaan on kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitukseen valittiin Matti Seppälä (puheenjohtaja), Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori ,Lasse Lammi, Ilari Myllyvirta, Juha Leino ja Sari Wiklund

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heidi Okkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Mirja Lajunen

 1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30

 

 

Saunakallion asukasyhdistys ry:n

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Kokous 28.03.2017 klo. 19.45 Vihtakadun koululla

Läsnä: Matti Seppälä, Jaana Takkavuori, Jaana Hiltunen, Juha Leino, Sari Wiklund

 

 1. Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä ja sihteeriksi Sari Wiklund

 

 1. Hallituksen järjestäytyminen:

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund, varapuheenjohtajaksi Jaana Hiltunen ja rahastonhoitajaksi Jaana Takkavuori

 

a. Kevään kokoukset:

-ke 3.5 klo. 17.30

-to 8.6 klo. 18.30 Kuppilassa (tarkempi sijainti ilmoitetaan myöhemmin)

 

b. Tapahtumat:

-osallistutaan Järvenpää-päivään 13.5 (kirjamyynti, liikennelapset, städit)

-saunalenkit aloitetaan heti kun mahdollista

-pääsiäispromenadi mainokset – Sari tuunaa

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.15