31.03.2015 Vuosikokous

 

Saunakallion Asukasyhdistys

VUOSIKOKOUS 31.3.2015 klo. 19.00 Vihtakadun koululla

Käsitellyt asiat

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Matti Seppälä avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Seppälä, sihteeriksi Sari Wiklund ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Jaana Takkavuori ja Kari Nieminen

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 1. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli vuosikertomuksen.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksyttiin toimintakertomus.

 1. Toimintasuunnitelma, talousarvioesitys sekä jäsenmaksu

Puheenjohtaja Matti Seppälä esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Jaana Takkavuori esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin. Päätettiin ettei jäsenmaksua kerätä.

 1. Hallitukseen valittavien jäsenten määrä

Jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallitukseen valittiin Matti Seppälä (puheenjohtaja), Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori ,Lasse Lammi, Ilari Myllyvirta ja Sari Wiklund

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Vuorela ja varatoiminnantarkastajaksi Birgit Vuorela

 1. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 1. Kokouksen päättäminen
 2. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45

 

———————————————————————————————————————————————

 

Saunakallion Asukasyhdistys

Hallituksen järjestäytymiskokous 31.3 klo. 19.45.

Vihtakadun koulu

Osallistujat: Matti Seppälä, Jaana Hiltunen, Jaana Takkavuori, Lasse Lammi, Kari Nieminen

Käsitellyt asiat:

 1. Puheenjohtaja Matti avasi kokouksen
 2. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Hiltunen, sihteeriksi Sari Wiklund, rahastonhoitajaksi Jaana Takkavuori. Yhdistyksen tiedottajana jatkaa Kari Nieminen.
 3. Seuraava kokous maanantaina 22.4 klo. 18.30
 4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00

_____________________________________________________________________________________

LIITTEET

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Yhdistyksen haasteina on ollut, koko toiminnan aikana, että Saunakalliosta tulisi sellainen nykyajan kylä/kaupunginosa, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja etenkin naapurinsa, jolloin alueen viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Asukasyhdistys haluaa olla rakentamassa viime aikoina niin muodikkaaksi tullutta yhteisöllisyyttä omalla pienellä panoksellaan.

Yhteisöllisyysteemaa tukevat myös vuodelle 2015 asetetut tavoitteet:

 1. Aikamatka, kyläkirjan valmiiksi saattaminen kevään, kesän aikana
 2. Naapurisopu – naapuriapu
 3. Kumppanuuden vaaliminen – päiväkoti ja koulu – muut yhdistykset
 4. Liikenneturvallisuus/Voikukka ja Simo
 5. Enemmän väkeä yhdistystoimintaan

 

Tavoitteista ensimmäisenä mainittu Aikamatka-kirja on vuoden tavoitteista tärkein. Hankkeelle haetaan Uudenmaan kulttuurirahaston avustusta sekä kevään aikana sponsoreita. Naapurisopu-naapuriapu teemaa jatketaan ja ylläpidetään esillä erilaisissa tapahtumissa. Kumppanuuden vaaliminen – niin päiväkodin ja koulun kanssa, on jatkunut jo vuosia, mutta edelleenkin yhteistyöhön panostetaan. Vaikka asukasyhdistys on toiminnassaan ollut varsin aktiivinen, on toiminta pyörinyt kovin pienellä aktiivijoukolla. Aktiivisen toiminnan tukemiseksi ja uusien ideoiden tuottajiksi toivotaan lisää väkeä, niin hallitukseen kuin muuhun toimintaan.

Asukasyhdistys tiedottaa kokouksista nettisivuilla, joista löytyy ensinnä kokouksen esityslista ja kokouksen jälkeen pöytäkirja. Pöytäkirjat on tallennettuna yhdistyksen nettisivuille. Alueen tapahtumista mainostetaan yhdistyksen nettisivuilla, facebookissa ja tolppailmoituksissa. Asukasyhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Saunakallion asukkaille ja avoimuuden linjalla jatketaan. Saunaniityn asuinalueen valmistuttua pyritään ottamaan uudet asukkaat mukaan toimintaan.

Vuoden 2015 aikana järjestetään hyväksi havaittuja tapahtumia, kuten lasten hiihtokilpailut, Pääsiäispromenadi, kevään siivoustalkoot, Pihasauna-tapahtuma ehkä uudemmassa muodossa, Saunalenkit, Saunakallio-päivä, Välittämisen viikko ja Joulukalenteri. Lisäksi tavoitteena on osallistua Järvenpää-päivään, pitää asukasiltoja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä jatkaa aktiivista ja avointa vaikuttamista mm. kaupungin suuntaan.  Kevään/kesän aikana tapahtuu myös kyläkirjan julkaiseminen.

Vuodesta 2006 aloitettu toiminta on vuosien kuluessa muovautunut nykyisen kaltaiseksi. Huolimatta monista tapahtumista, toimitaan pienellä budjetilla ja taloudellisin voimavaroin. Ettei jäätäisi vaille uusia ideoita, on tärkeää, että toimintaan saataisiin yhä enemmän saunakalliolaisia ja vuorovaikutteisuus yhdistyksen ja kyläläisten välillä lisääntyisi.

Toimintakertomus –

Saunakallion asukasyhdistys vuonna 2014

Yleistä  

Asukasyhdistyksen uusi hallitus valittiin maaliskuun kokouksessa. Hallitukseen saatiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet vuonna 2014: Matti Seppälä pj, Jaana Hiltunen varapj, Mirja Lajunen siht, Jaana Takkavuori rahastonhoitaja, Ilari Myllyvirta ja Sari Wiklund. Lisäksi Kari Nieminen on vastannut Netti-sivuista ja tiedottamisesta. Hallitus asetti toiminnalle tavoitteet:

 1. Aktiivisia toimijoita mukaan yhdistyksen toimintaa
 2. AIKAMATKA
 3. Naapuriapu-naapurisopu
 4. Kumppanuuksien vaaliminen, päiväkoti ja koulu sekä Järvenpään kaupunki

Toiminta

Vuoden 2014 toiminta perustui pääosin hyvin koettuihin tapahtumiin ja kuukausittain pidettyihin hallituksen kokouksiin. Netti-sivujen ja tolppailmoitusten lisäksi Facebook-sivut ovat saaneet kiitettävää palautetta. Liikenneturvallisuusasiat olivat esille etenkin Ristikadun läpiajoliikenteen osalta. Keväällä tehtiin Ristikadun risteyksissä liikennemäärämittaukset, jotka osoittivat liikenteen kasvamista. Liikennelapsia – Voikukkaa ja Simoa hyödynnettiin monissa tapahtumissa ja liikennelapset vierailivat mm. Satusaunan päiväkodissa viime toukokuussa. Aikamatka-kyläkirjan työstöä on jatkettu vuoden mittaan ja kirjan osioista saatiin raakaversioita vuoden loppuun mennessä. Tolppailmoituksissa ilmoitettiin paikallisista tapahtumista sekä esillä oli niin päiväkodin kuin koulun lasten piirroksia. Lisäksi tiivistä yhteistyötä Vihtakadun koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on jatkettu mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

2014 tapahtumat/toiminnot:

 • siivoustalkoot,
 • joulukalenteri ja sen avajaiset, joulupukin jutut netissä
 • pääsiäispromenadi,
 • lasten hiihtokilpailut (2x),
 • Järvenpää-päivä,
 • Saunakallio-päivä
 • Välittämisen viikko
 • Saunalenkit (17 kpl pyöräillen),
 • koulun joulumyyjäiset
 • WWF:n Earth Hour 2014 –ilmastotempaus
 • Mll:n suojatiepäivystys/Voikukka ja Simo
 • Nettisivut ja tolppailmoitukset
 • Facebook
 • lasten piirrokset tolppailmoituksissa
 • Siskot ja Simot – kansalaisyhdistys
 • tupailta Vihtakadun koululla
 • Vuoden 2014 toiminta oli paljolti viime vuosien kaltaista. 6-henkinen hallitus toteutti tapahtumia, joihin oli resurssia. Vuodet ovat opettaneet yhdistystoiminnalle rajalliset resurssit, jolloin on toteutettu kohtuullisen vähätyöllistäviä tapahtumia. Tapahtumat ovat saaneet mukaansa kohtuullisesti väkeä ja palaute on ollut positiivista. Saunalenkit toteutettiin lähes vuoden 2013 malliin, kaikkiaan 17 kertaa. Saunalenkeille on saatu uutta väkeä, myös Saunakallion ulkopuolelta. Viime vuoden toiminnasta ehkä tärkeimpiä on koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tehty yhteistyö, Facebook-tiedottaminen, historiassa toisen Saunakalliopäivän järjestäminen sekä erittäin onnistunut joulukalenterihanke. Vuoden 2014 aikana Aikamatka-kirjahanke eteni kukonaskelin.