Ristikadun liikenneturvallisuus-katselmus 12.11.2012

 

Ristikadun liikenneturvallisuus-katselmus

Ristikadun ja Vehkatien risteys, 12.11.12 klo 16.00

Järjestäjinä Saunakallion asukasyhdistys ja Vihtakadun koulun vanhempainyhdistys

Kutsuttuina vieraina: Liikenneinsinööri Sari Piela ja Teknisen ltk:n puheenjohtaja  Markku Pyy.

Muut osallistujat: Suvi Hänninen, Heidi Okkonen, Nina Näsälä, Jaana Hiltunen, Kari Nieminen ja Matti Seppälä.

Keskustelu: Vieraille tuotiin huoli Ristikadun liikenneturvallisuudesta, joka on vaarantunut Ristikadun jatkeen avaamisen jälkeen. Saunakallion pohjoisosan ja myös tulevan Saunaniityn lasten koulureitti Vihtakadun koululle kulkee Ristikadun poikki. Lisäksi, myös eteläisen Saunakallion lapset käyvät leikkimässä Ristikadun pohjoispuolen Saunapuistossa. Saunaniityn alueen raskasliikenne ajaa kovalla tahdilla, eikä huomioi esim. risteysten tasa-arvoisuutta.

Niin vieraat kuin paikalliset saivat käsityksen klo 16.00 – 16.30 liikenteestä Ristikadulla. Luvattoman useasti nopeudet kohosivat Vehkatien risteyksessä, varsinkin ajettaessa Eriksnäsintieltä.  Lähes poikkeuksetta nopeus kasvoi muutamaa kymmentä metriä ennen Vehkatietä, jolloin oikealta tulevan liikenteen huomioiminen myös jäi. Kaiken kukkuraksi risteyksessä on huono näkyväisyys lähes kaikista suunnista, etenkin Ristikadun ja Vehkatien lounaiskulma, jota varjostaa korkea kuusiaita sekä kaupungin infokyltti tien rakentamisesta.

Liikenneinsinööri Sari Piela epäili tulevan Ristikadun valmistuessa muodostuvan etuajo-oikeutetuksi tieksi. Paikallinen väki huolestui ehdotuksesta, koska muu Saunakallion tiestö on liikenteellisesti tasa-arvoinen ja jo nyt Ristikadun liikenne käyttäytyy osin epätasa-arvoisesti. Katselmuksessa tuotiin huoli myös Saunakallion pohjoisosan katujen kunnosta. Niin Saunakalliontie kuin Avokatu ovat huonokuntoisia.

Toimenpiteet/kansalaistoiveet: Tekninen toimi järjestää Ristikadulle liikennenopeuksien mittaustaulun sekä kaksi ”Lapsia liikenteessä”-varoitusmerkkiä.  Yhdistysten edustajat pitivät akuutteja toimia tärkeinä, mutta kestävään ratkaisuun tarvitaan laajempia toimia. Yhdistykset lupautuivat aktiiviseen yhteistyöhön teknisen toimen kanssa Ristikatuasiassa. Liikenneinsinöörin mukaan tärkeää on osallistua 2013 liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen sekä osallistua juuri nyt toteutettavaan liikenneturvallisuuskyselyyn. Paikalla olevat toivoivat, että vuosina 2009–2010 aloitettu Saunaniityn asuinalueen katusuunnittelu jatkuisi vajaan kolmen vuoden tauon jälkeen. Tuolloin 7.2.2010 koulun vanhempainyhdistys ja asukasyhdistys antoivat kommenttinsa suunnitelmaluonnoksesta, mutta prosessi ei sen koomin jatkunut.  Tuolloin 7.2.2010 lausunnossa ehdotettiin risteyksen korottamista/risteyksen kokoista töyssyä. Olisi tärkeää jatkaa vuosina 2009–2010 aloitettua katusuunnittelua. Suunnitelmaan tulee myös liittää Loutinkadun ja Ristikadun risteys, johon voisi toteuttaa liikenneympyrän hillitsemään nopeuksia.

Kirjasi Matti Seppälä.