Metsätien kunnallistekniikan parantaminen 2020

Kunnallistekniikan parantaminen Metsätiellä.

Välillä Alankotie-Ristikatu työt alkavat talvella 2020. Kuvassa näkyy osuus josta aloitetaan. Myös neljä tonttia Alankotien etelä puolella ovat mukana eli kaikki punaisella merkityt tontit. Koko Metsätie menee remonttiin mutta ensimmäisessä vaiheessa tehdään pohjoispää eli nyt esitetty osuus.
Yritän välittää tietoa työn vaiheista jos sitä saan, olen pyytänyt.
Kunnostusta tehtäessä tiellä liikkuvat isot koneet ja kuorma-autot joten huomioikaa lasten koulu reitit sen mukaan.

Klikkaa kuvat suuremmaksi:

 

Päivitetty 15.11.2019

METSÄTIEN ja RISTIKADUN risteys

KUULUTUS
Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä
Metsätien pohjoisosa
JARDno-2019-2377, kaavatunnus 030024
Kaavamuutoksella tutkitaan moottoriajoneuvoliikenteen läpikulkumahdollisuus Metsätieltä Ristikadulle.
Asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä teknisluonteisena kaavana.
Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §)
13.-26.11.2019 Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet-sivuilla www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään 26.11.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää tai
tuomaan Seutulantalon palvelupisteeseen, Seutulantie 12, Järvenpää.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen 040 315 2985, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Järvenpään kaupunki

LINKKI: Järvenpää Metsätie


Päivitetty 15.01.2020

 

Metsätien katusuunnitelmaehdotukset nähtävillä 8.-21.1.2020
Saunakallio (3) kaupunginosa
Metsätie
– suunnitelmaselostus
– asemapiirustus (pohjoisosa), piir.nro 5684-220-1
– asemapiirustus (eteläosa), piir.nro 5684-220-2
– pituus- ja tyyppipoikkileikkaus, piir.nro 5684-220-3
Lisätietoja: projektipäällikkö Aila Pyhältö puh. 040 315 2647 tai
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Linkistä voit käydä katsomassa karttakuvia ym.