Vihtakadun koulu taas lakkautusuhan alla

Tänä syksynä olemme joutuneet harmiksemme huomaamaan, että kaupunki aikoo lakkauttaa Vihtakadun koulun.
Taustalla ovat Harjulan koulun sisäilmaongelmat, kouluverkkosuunnitelma sekä uusi JYK:n megakouluhanke, joka
koskettaa koko läntisen Järvenpään koulunkäyntialuetta. Sisäilmaongelmien vuoksi kaupunki on päättänyt luopua
Harjulan koulun käytöstä toukokuun 2019 jälkeen. Kuitenkin samalla kaupunki on suunnitellut luopuvansa myös
Vihtakadun koulusta syksystä 2020 alkaen, vaikka se on yksi harvoista terveistä kouluista koko kaupungissa.
Harjulan oppilaat on määrä sijoittaa jo syksyllä 2019 väliaikaisesti Järvenpään Yhteiskoulun yhteyteen kasattavaan
parakki- / moduulikouluun. Alakouluikäiset oppilaat joutuisivat silloin koulumatkallaan ylittämään sekä Postikadun että
Helsingintien. Jos 500 lasta tekee sen joka aamu ja iltapäivä, on vain ajan kysymys, että jotain vakavaa sattuu.
Harjulan koulun pihaan mahtuisi kuitenkin väistötilat Harjulan koulun oppilaille, ja Harjulan vanha 1930-luvulla
rakennettu kivikouluosa on tarkoitus säilyttää. Kaupungin aikomusten mukaan Harjulaan rakennetaan lyhyen käyttöiän
parakki- / moduulirakenteinen alakoulu, jonne myös Vihtakadun koulun oppilaat siirtyisivät syksyllä 2020. Emme
ymmärrä, miten vanhan kivikoulun viereen hätäisesti kasattu parakki-/ moduulikoulu voisi millään palvella kestävän
kehityksen periaatteita.


Järjetön Järvenpään YhteisKoulu -hanke (JYK)
Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen rakentaa nykyisen Järvenpään Yhteiskoulun tilalle uusi, massiivinen
yhtenäiskoulu, jossa olisi yli 1000 oppilasta. Tämän lisäksi koulun viereen on määrä rakentaa erillinen 500 oppilaan
väistökoulu. Yhteensä oppilaita olisi siis yli 1500.
Esitys on käsitelty irrallisena kaupungin palvelu- ja kouluverkkosuunnitelmasta ja sen valmistelu on pidetty viimeiseen
asti salassa. Vanhempainyhdistyksiltä ei ole kysytty, eikä asiasta ole tiedotettu. Oppilaiden vanhemmat ovat kokeneet,
että heitä on johdettu järjestelmällisesti harhaan ja että heiltä on pimitetty tietoa.
Uutta megakouluhanketta perustellaan sillä, että yksikkökustannukset oppilasta kohti olisivat edullisemmat, vanha JYK
on teknisen käyttöikänsä päässä ja sen sisäilman laadussa on puutteita. Megakoulu on esityksen mukaan taloudellisesti
tehokkain ratkaisu uudeksi JYK:ksi. Koulun hinta on kuitenkin tähtitieteellinen, arvion mukaan 65 miljoonaa euroa, ja
suunnitelmaan on jo ehditty esittää laajennuksia. Näin ollen tehokkuus ei vaikuta kovin uskottavalta perusteelta.


Kaupungin pedagoginen visio
Uuden JYK:n pedagoginen visio on tiivistetty termeihin: Oppimisen ilo, yhteisöllisyys, osallisuus. Mielestämme
kuitenkin tällainen visio voi toteutua parhaiten nimenomaan pienissä kouluyksiköissä, kuten Vihtakadun koulussa.
Vaikea on pienen koululaisen tuntea olevansa osa jotakin, jos on vain yksi puolestatoista tuhannesta. Ja juuri heissä
on yhteiskuntamme ja kaupunkimme tulevaisuus.
Kaupungin esityksessä kouluverkko on hahmoteltu massiivisten yhtenäiskoulujen varaan (JYK, Kartano ja Kinnari),
mutta väestöpohjaltaan kasvavalle läntiselle alueelle (mm. Kaakkola, Harjula, Loutti, Saunakallio, Saunaniitty)
yhtenäiskoulua ei ole tulossa. Massiiviset yhtenäiskoulut nielevät koko lähivuosien koulutusbudjetin, jolloin koko
läntisen Järvenpään koulunkäyntialue olisi kahlittu yhteen väliaikaiseen parakki- / moduulikouluun.
Miksi lakkautetaan terve koulu, jos viereiset koulut ovat homeessa?
Harjulan koulun, nykyisen JYK:n ja muutaman muun koulun sisäilmaongelmat ovat uhka koulujen oppilaille ja
henkilökunnalle. Kuitenkin silloin luulisi vieressä olevan, terveen koulun merkityksen korostuvan.


Nyt on aika vaikuttaa!
Kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään asiasta marraskuussa. Jos haluamme säilyttää Vihtakadun koulun ja
vaikuttaa kouluverkkosuunnitelmaan, aikamme on NYT.

Käykää kirjoittamassa nimenne adressiin Vihtakadun koulun
säilyttämisen puolesta osoitteessa:

http://www.adressit.com/vihtakadun_koulu

Ilmaiskaa huolenne myös äänestämällenne kaupunginvaltuutetulle.

Vihtakadun koulun puolesta, Vihtakadun koulun vanhempainyhdistys ry